KASETLİ SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ

Kasetli Silikon Cephe Sistemleri, alüminyum cepheler de son on yıldır kullanılan sistemler olup. Tamamen özgün günümüz, şartları için en uygun ve ideal cephe sistemleridir. Kasetli silikon cepheler yapılırken, öncelik olarak izlenen yol. Cephelerin belirlenen ölçü ve karolajlara göre ana taşıyıcı olan düşey ve yatay profiller yerlerine asılır. Kat yüksekliğine göre bu hesaplamalarda ankraj bağlantıları ayarlanır. Kat yüksekliği ve bina bağlantı detaylarına göre, her bir kat arası bağlanan ankrajlar binanın hareket durumuna göre ayarlanır ve ek yapılacak kiriş bölgesine dilotasyon malzemesi olan ham veya projeye uygun profil iki profil arasına geçirilir ve kesinlikle bir tarafı serbest bırakılır ki bina deprem harekine göre cepheler de hareket etsin. Tüm bu düşey ve yatay karolajlar bittikten sonra, işin en önemli kısmı olan cam ile birleşimi yapılmış olan kasetler hazırlanır ve montajları yapılır.

DİĞER ALÜMİNYUM CEPHE SİSTEMLERİ